Pašlaik ir: 20 Marts 2019, 17:53

Laika josla: UTC + 2 stundasNoteikumi

1. Foruma lietotājiem aizliegts izmantot nikneimus, parakstus un avatārus, kuri var aizskart dalībniekus un foruma apmeklētājus, saturošus piederības pazīmes piederībai vai simpātijām pret kādiem politiskiem uzskatiem, organizācijām, partijām un kustībām (tai skaitā šobrīd neeksistējošām vai arī aizliegtām ar starptautisku tiesas lēmumu- piemēram, fašismam). Pēc mutiska moderatora brīdinājuma, lietotājam tiek dotas 24 stundas izlabotu norādītās neatbilstības noteikumiem.
2. Foruma lietotājiem, publicējot savus ziņojumus, vienā vai otrā valodā jālieto tā grafiskā sistēma, kas pieņemta šai valodai (latviešu/krievu alfabēts).Citas sistēmas lietošana pieļaujama tikai gadījumā, ja lietot vajadzīgo sistēmu nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ. Gadijumā ja tiek izmantota atšķirīga garfiskā sistēma lietotājam jālieto TRANSLIT funkcija, bet rakstot tekstu jāvadās pēc transliterācijas tabulas. Turklāt citas sistēmas izmantošanai jābūt tādai, lai ziņojumu lasīšana citiem lietotājiem būtu maksimāli atvieglota.
3. Lietotājiem aizliegts izvietot ziņojumus, kas satur informāciju par KHL spēles norunāto raksturu. Dotais ierobežojums netiek attiecināts uz masu līdzekļu rakstu apspriešanu. Tādā gadījumā lietotājam ir pienākums ievietot atsauci iz informācijas avotu.
4. Izvietojot citātu no kāda informācijas avota lietotājam ir pienākums izvietot arī atsauci uz šo avotu.
5. Brīdinājums lietotājam (ir spēkā līdz 8 dienām) tiek dots par:
5.1. Bezjēdzīgu vai maz saturošu informāciju (FLŪDU). Starp visu citu, par flūdu tiek uzskatīta īso aicinājumu/lozungu izvietošana par labu jebkādai komandai (izņēmums: ziņojumi, kas tika uzrakstīti spēles dienā, konrētai spēlei veltītajā tēmā); ziņojumi kas sastāv tikai no ģīmiem (smaiļikiem) un/vai pieturzīmēm, kā arī ar pārāk lielu pieturzīmju daudzumu teikuma galā.
5.2. Ziņojumiem, kas nav saistīti ar apspriežamo tēmu (OFF-TOP).
5.3. Par tēmu izvietošanu, kas nav saistītas ar sadaļas tematiku. Pie tam tēma tiek slēgta vai izdzēsta.
5.4. Par tēmas „Kāpēc nedrīkst nest taures uz stadionu / arēnu?” pacelšanu / atklāšanu.
5.5. Pārlieku rupju izteicienu, nenormatīvas leksikas un tās atvasinājumu lietošanu. Par nenormatīvas leksikas lietošanu tiek uzskatīta jebkuru grafisku simbolu rakstīšana vai lietošana, pie kuru izmantošanas konkrētajā ziņojumā rodas tieša asociācija ar nenormatīvas (necenzētas) leksikas lietošanu.
5.6. Politisku, vēsturisku, kā arī ar foruma galveno virzienu nesaistītu tēmu apspriešanu ārpus sadaļas „OFF-TOP”.
5.7. Citus dalībniekus aizskarošu, kā arī pēc nacionālās, rases, reliģijas, dzimuma u.c. piederības noniecinošu ziņojumu un/vai attēlu izvietošanu.
5.8. Nikneimu, avatāru un parakstu, kas neatbilst foruma noteikumiem izmantošanu.
5.9. Publisku moderatoru rīcību apspriešanu forumā.
5.10. Reklāmu saturošas informācijas izvietošanu parakstos, avatārā vai ziņojumos. Par reklāmu saturošu informāciju tiek uzskatīta informācija par rekvizītiem, adresēm, telefoniem, tarifiem, jebkura komercuzņēmuma internetresurssiem, kā arī to logotipu un emblēmu izmantošana. Tas neattiecas uz sporta klubiem, līdzjutēju organizaijām, līgām, asociācijām un federācijām.
5.11. Tekstveida paraksta, kas aizņem vairāk nekā trīs rindas, izmantošanu savā personīgajā profilā.
5.12. Grafiska vai animācijas veida faila platumā vairāk nekā 350 pikseļu un augstumā vairāk nekā 40 pikseļu izmantošanu savā personīgajā profilā.
5.13. Grafiska faila izvietošanu ziņojuma tekstā, ja faila izmērs pārsniedz atļauto (800x600).
5.14. TRANSLIT funkcijas neizmantošanu rakstot ziņojumu valodai atšķirīgajā grafiskajā sistēmā (latviešu/krievu alfabēts).
5.15. Ziņojuma rakstīšanu tikai lieliem burtiem, to ļaunprātīga izmantošana tekstā, kā arī tīša lielo un mazo burtu mija vārdos.
5.16. Par ziņojuma izvietošanu ar informāciju (izņemot punktā 3. minēto) par iespējāmi norunato spēles raksturu.
6. Tiek paziņot bānis ( pieejas ierobežojums forumam, ir spēkā līdz 500 stundām):
6.1. Pēc atkārtota brīdinājuma, ja spēka vēl ir iepriekšējais.
6.2. Par draudiem adresētiem foruma lietotājiem.
6.3. Par atkārtotu reģistrāciju zem cita vārda bāņa saņemšanas gadījumā (maksimālais pēc garuma bānis).
6.4. Par moderatora brīdinājuma ignorēšanu 24 stundu garumā par foruma noteikumiem neatbilstošu nikneimu, avatāru vai parakstu.
7. Moderatoriem, pildot savus pienākumus, jāņem vērā kopējā diskusijas gaita un, pieņemot lēmumus par sodīšanu, jāvadās pēc taisnīguma principa.
8. Sodot, moderatora pienākums ir paziņot lietotājam foruma lietošanas noteikumu punktu, pēc kura tiek piešķirts brīdinājums vai bānis.
9. Pārsūdzēt moderatora rīcību var vēršoties pie foruma administratora, kura pienākums ir paziņot par esošo situāciju vēl diviem moderatoriem, un 48 stundu laikā jāpaziņo argumentēts kopējs lēmums. Gadījumā, ja vienošanās nav iespējama galīgā lēmuma tiesības pieder foruma administratoram. Par lēmuma pieņemšanu nekavējoties jāpaziņo lietotājam, kurš iesniedz sūdzību. Atbilde tiek sūtīta privāto ziņojumu formā foruma administratora vārdā ar lēmuma pieņemšanā iesaistīto moderatoru norādi.
10. Visiem lietotājiem un moderatoriem forumā jākomunicējas savā starpā maksimāli korekti un pieklājīgi.
11. Foruma administrācijai ir tiesības pēc saviem uzskatiem ievest ierobežojumus jaunu tēmu izveidošanai.
12. Reģistrējoties, forumā, lietotāji ar to piekrīt sazinoties forumā ievērot šos noteikumus.

Laika josla: UTC + 2 stundas


Ieiet: